^Vissza
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Látogatóink

Ma5
Tegnap114
A héten492
Múlt héten1498
Összesen592128

2018. november 16. péntek

Aktuális olvasóink

Vendég : 4 vendég jelen

Tisztelt Szülők!

2018. május 15-én, kedden 17 órakor szülői értekezletet tartunk a leendő 1. osztályosok szüleinek. Az értekezlet tárgya az iskolakezdéssel kapcsolatos információk átadása, valamint adminisztrációs tevékenység lesz, mely vélhetően hosszabb időt vesz igénybe.

Az alábbiakat legyenek szívesek az értekezletre magukkal hozni:

 • A beiratkozásnál kiadott tanulói adatlapot kitöltve.
 • Az étkezési kedvezmények elbírálásához szükséges iratok fénymásolatát.

50 %-os normatív étkezési kedvezményre jogosult:

 • tartósan beteg gyermek (igazolható: Magyar Állam Kincstár határozatával /Kormányhivatal határozatával)
 • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él (kitöltött nyilatkozattal vehető igénybe, a nyomtatvány átvehető az értekezleten)

      ingyenes étkezésre jogosult:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek (igazolható: érvényes önkormányzati határozattal)

     diétás étkezést igénylő:     

 • Orvosi igazolással, és kitöltött kérelemmel vehető igénybe (nyomtatvány átvehető az értekezleten)
 • Az okmányirodában kapott NEK regisztrációs adatlapot, amely a diákigazolvány megrendeléséhez szükséges.
 • A nyakkendő / gallér árát illetve az aláírt megrendelőlapot.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk. Szeretettel várjuk Önöket.

Budapest, 2018. április 12.                                                                          

                                                                                                                       Iskolavezetés

Kedves Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás ideje a 2018/2019-es tanévre:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2018. április 13 (péntek) 8.00-19.00 óra között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

 • eredeti óvodai szakvélemény
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

(Kérjük, hogy a régebben készült szakértői véleményt is mutassák be, ha van ilyen.)

a gyermek születési anyakönyvi kivonata és fénymásolat
a gondviselő személyi igazolványa
a gyermeknek és gondviselőjének lakcímét igazoló hatósági igazolványa és fénymásolata
a gyermek TAJ - kártyájának fénymásolata

Felhívjuk figyelmét, hogy ha gyermekük tanköteles korú, de óvodában marad, akkor is kötelesek a körzetes intézményben a beiratkozás napján megjelenni az óvodában kapott szakvéleménnyel.

A beiratkozáshoz az alábbi nyilatkozatok leadása is szükséges:

Szülői nyilatkozat a felügyeleti jog gyakorlásáról

 • Amennyiben a szülő/gondviselő a felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, annak igazolását a következő dokumentumokkal szükséges igazolni: szülők Gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, gyámhivatal határozata; bíróság ítélete, halotti anyakönyvi kivonat.

Szülői nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

Szülői nyilatkozat az etika/hit-és erkölcstan oktatására vonatkozóan

A nyilatkozatok alább letölthetőek. Kérjük, lehetőleg kitöltve és aláírva hozzák magukkal, ezzel jelentősen meggyorsíthatják az ügyintézést.
A körzeten kívüli tanuló felvétele esetén előnyt élvez az a tanuló, akinek
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.
(20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendelet 24. § (7) )

Általános iskolai beiratkozás - plakát

Diákigazolvány igénylése első osztályos tanulókszámára

Körzethatáraink

Az  Erkel Gyula Újpesti Alapfokú Művészeti Iskola felvételi tájékoztatója

Tisztelt Szülők!

Az állami fenntartású általános iskolákban az etika óra helyett választható a hit- és erkölcstan oktatás. A rendelet szerint az etika, illetve a hit- és erkölcstan között a szülő választ. Ez utóbbi választása esetén dönt, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan óráin vegyen részt a gyermeke.

 A vonatkozó jogszabály szerint lehetőséget kell adnunk a kerületben hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személyeknek, hogy a beiratkozás előtt a szülőket tájékoztassák.

Az újpesti egyházak képviselőivel egyeztetve, a szülők számára szervezett tájékoztató intézményünkben

2018. március 12-én, hétfőn 14.45órakor kerül megrendezésre.

A tájékoztatón a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Református Egyház képviselői jelezték részvételi szándékukat.

A leendő első osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor nyilatkoznak az etika, hit- és erkölcstannal kapcsolatos döntésükről, a felsőbb évfolyamosok ezt május 20-ig az iskolában tehetik meg ezt. Eddig az időpontig lehet az idei tanévre vonatkozó döntésüket a következő tanévre megváltoztatni.

Szeretettel várjuk a leendő és jelenlegi tanítványaink szüleit!

Tisztelt Szülők!

Dénes Hajnalka (0630/451-2740) néptánc tanár iskolánkban tart foglalkozásokat az alsó tagozatos (1-4. évf.) gyermekek számára.
A népzene- és néptánc- oktatás kapcsolódik iskolánk pedagógiai programjához. 
A tanfolyam díja: 3000 Ft/hó
A foglalkozás időpontja: hétfő: 16:30-17:30-ig.
A foglalkozás helyszíne:
az iskola táncterme.
Az első foglalkozás 2017. 09. 25-én, hétfőn lesz.

A tanfolyamra való jelentkezés a helyszínen, illetve az osztályfőnököknél, a befizetéssel történik.

Kedves Látogató!

Az idei robotverseny témája a növekvő vízhiány.
Iskolánk csapata a Vizes 7 próbával készül a versenyre.
Ennek tájékoztatója IDE kattintva érhető el.

Kedves szerepelni vágyó Gyerekek és Szüleik!
Az idei Májusi Mókához, a vadonatúj Hófehérke című előadáshoz a szereplőválogatás időpontja:
szeptember 26-án kedden délután 2-től lesz a táncteremben.
A jelentkezők egy vers vagy prózai szöveg elmondásával vagy egy dal előadásával készüljenek!
A jelentkezőket 3-8. osztályosok köréből várjuk.

Határtalanul

 

Copyright © 2013. Megyeri Úti Általános Iskola Rights Reserved.