^Vissza
bilingual
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

FIAT eredmények 2019-ig

Fővárosi Informatika verseny 2019.

Kerületi informatika verseny 2019.

Pár gondolat a tagozatról

Napjainkban mindenütt alapkövetelménnyé vált a számítógépek használata, kezelésük elsajátítása. Emelt szintű informatika tananyag készség szintjén történő elsajátíttatása új lehetőségeket teremt a gyermekek számára.

Ma már két jól felszerelt informatika termünk van, amelyekben a tagozatos és nem tagozatos informatikaoktatás folyik. A tantermekben és szaktantermekben legalább egy, néhol több számítógép is található az órai munkákhoz szemléltetésre, oktatásra, differenciált feladatok elvégzésére.

Tanulóink kiváló eredményeket érnek el a kerületi, és a fővárosi a tanulmányi versenyeken. Többet közülük elért eredményeik alapján előfelvételin vesznek fel az informatika tagozatos középiskolákba. Elért eredményeink bizonyították az emelt szintű informatikaoktatás létjogosultságát iskolánkban.

Iskolánk eddigi Fővárosi Informatika Alkalmazói verseny eredményei:

Az informatika által kínált lehetőségek szinte minden területen fejlődést eredményeztek az iskolában.

 • A munkaközösségek pályázatok és szakmai továbbképzések keretében kapnak további segítséget, s kollégáink a kötelező pedagógus továbbképzési rendszer segítségével folyamatosan részt vesznek informatikaképzésben.
 • Tagozatunkon végzett tanulók számítástechnikából (ECDL) vizsgát tehetnek, melynek tartalma megegyezik az alapfokú személyi számítógép-kezelői vizsgával.

Az alsó tagozatos informatika oktatás célja:

 • a tanulók információs- és játékkultúrájának megalapozása, fejlesztése;
 • az ember-gép kommunikáció előkészítése;
 • a számítógéppel, mint az információkezelés legelterjedtebb eszközével való ismerkedés;
 • a számítógép használata, a számítógépes technika lehetőségeinek bemutatása;
 • ismerkedés a különböző felhasználói- és játékprogramokkal és használatukkal;
 • szöveg, dallam, rajz, grafika készítése, megjelenítése;
 • az információtechnikai eszközök, az elektronikus játékok kezeléséhez szükséges legalapvetőbb ismeretek játékos tanítása.

Az informatika kisgyermekkori képességfejlesztő alkalmazásának fontosságát egyre többen ismerik fel. Az informatika, mint az általános műveltség része, új, különálló műveltségblokkot kapott a Nemzeti Alaptantervben. A tanterv már a 6-10 éves korosztály számára is fontos informatikai követelményeket rögzít. A gyermekek a meglévő tantárgyakba „bújtatva” ismerkednek meg a számítógép elemi szintű kezelésével, a dokumentum készítés alapjaival.

A 6-10 éves gyermekek viszonya az informatikához egyértelműen pozitív. Az iskolai oktatás egyik célja az esélyegyenlőség megteremtése, ezért fontos, hogy azok a gyermekek is megismerkedjenek a számítógéppel és az informatikai alapismeretekkel, akiknek erre szociális helyzetükből adódóan otthonukban nincs erre lehetőségük.

A kisgyermekek informatikai oktatásában közvetlen céljaink:

 • a korszerű alkalmazói készség kialakítása;
 • a számítógép, és az informatikai kultúra lehetőségeinek kihasználása;
 • az algoritmikus gondolkodás fejlesztése;
 • az önálló munka, amelyben mindenki maximálisan kihasználhatja adottságait;
 • az informatika és a társadalom kölcsönhatásainak alapszintű megismertetése.

Az informatika ezekből következően valódi interdiszciplináris tantárgy.

A mozgókép- és médiaismeret órákon az informatikai eszközök használata ma már követelmény. Egy-egy fényképet vagy videofilmet már számítógép segítségével tudunk retusálni, animálni, hanganyagok aláfestésével hangosfilmmé változtatni.

A tanórákon egyre több teremben van lehetőség projektor és interaktív tábla használatára, melyekkel szemléletesebbé és érthetőbbé tehetjük a hagyományos oktatási folyamatot. A szoftverek segítségével szinte észrevétlenül tudunk differenciált munkát szervezni.

Délután több idő adódik a termekben lévő számítógépek használatára. Akár tanulási időben, akár azon kívül (szabadidőben) kiváló lehetőséget nyújt bizonyos tananyagok megtanítására, elmélyítésére. A gyakorlást a gyerekek így nem „unalmas” tanulásnak veszik, hanem szinte játéknak. Számos „játékprogramot” alkalmazunk a szorzótábla, az összeadás, a kivonás valamint a helyesírás és az idegen nyelvek gyakorlására.

A szabad idő eltöltésére is kiváló lehetőséget nyújt – persze a levegőzés, mozgás mellett – a sok számítógépes játék. A gyermekek egymástól tanulják meg a különféle szoftverek és a számítógép kezelését.

A fejlesztő szoftverekkel, a játékos feladatokkal lehetőségünk nyílik a gyermekek kézügyességének és vizuális- illetve térszemléletének és térlátásának fejlesztésére. Az interaktív táblával, projektorral nagyméretű térbeli feladatok kivetítésére is lehetőség nyílik.

Az informatika órákon a gyermekek számítógépes grafikákat készítenek, rajzolóprogram segítségével, prezentációkat a PowerPoint programmal. Munkáikkal számos fővárosi versenyen szép helyezéseket értünk el. Folyosóinkat díszítik a győztesek pályamunkái, az Alapítványunk által kiírt rajzpályázatok nyertes munkái. s ezekre joggal nagyon büszkék mind tanulóink, mind tanáraink.

Az internetes oldalakon sok érdekességre, hasznos ötletre lelünk. Tanulóink önálló kutatással nézhetnek utána híres feltalálóknak, munkásságuknak. Az órákat megszínesítjük egy-egy a gyerekek által készített diavetítéssel is.

Tanárainknak mára elengedhetetlen a számítógép használata. A versenyfeladatok, az óravázlatok, a tanmenetek fellelhetők a világhálón, ez munkánkat is könnyíti.

Az informatika alkalmazása átalakítja az oktatási rendszert, s így az elmúlt 15-17 évben nagyon sok változás indult útjára. A Megyeri Úti Iskolában is ez a folyamat zajlik,, amióta 1994-ben megkezdődött az informatika oktatása.

Mentés

Diákszéf

 

Határtalanul

 

Copyright © 2013. Megyeri Úti Általános Iskola Rights Reserved.