^Vissza
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Videótárunkban az előző évek előadásairól is találhat videó részleteket.

Ébredő tavasz, avagy közös drámajáték a Megyeriben

Cseriti egyfelvonásban

Hófehérke

 

DRÁMAPEDAGÓGIA a MEGYERIBEN - 2018.

„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.” (George Bernard Shaw)

A DRÁMA az oktatásban műveltségterületként is megjelenő módszer-együttes. Ezen azt a tevékenységet értjük, ami bizonyos intézményekben önálló tantárgy, másutt meg tantárgyakba beintegrált módszer.Számos iskolában, így a miénkben, a Megyeri Úti Általános Iskolában is, tantárgyként is megjelenik a dráma és tánc ötödik évfolyamon megkönnyítve az alsó és felső tagozat közötti átmenetet, és módszer-együttesként is más tantárgyakba, különösen a magyar irodalom és a népi játékok tanításába beépítve.

Nem elméleti ismeretek tanítását helyezi e módszer a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának és a különböző színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását a tanulók saját tevékenységén keresztül.

A drámatanítás célja az élményen keresztül történő megélés – megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás, fejlesztése. A dráma a közös, aktív tevékenységek élménye révén segíti elő a tanulók alkotó- és kapcsolatteremtő készségének kibontakozását, testi-térbeli biztonságának javulását, idő- és ritmusérzékének fejlődését. Hozzájárul beszédük tisztaságához, szolgálja ön- és társismeretük gazdagodását, segít az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítésben és az önkifejezésben. Különösen alkalmas a fogékonyság, a fantázia, a koncentráció, valamint a tolerancia, empátia és az együttműködés fejlesztésére.

Miért van szükség a drámára, mint módszerre?

Ma sokkal több hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és tanulásban akadályozott gyerek érkezik az iskolákba, mint régebben. A játékos gyakorlatok nemcsak érdeklődőbbé teszik tanulóinkat, hanem, ugyanakkor pihentetőek és feszültségoldásra is alkalmasak. Játék közben minden tanuló egyformán juthat sikerélményhez.

„Az oktatás egyénre koncentrál, a dráma az egyediségére, minden emberi lény különleges egyéniségére.”(Peter Slade)

Pedagógiai értelemben a dráma „olyan játék, amely felépít egy képzeletbeli világot.”

A módszer hozzásegít ahhoz, hogy egy-egy téma valódi élménnyé váljon a gyermekek számára, élethelyzetként, akcióként éljék meg azokat, hozzásegítve őket saját gondolataik, ötleteik kifejezéséhez és gyakorlati megvalósításához. 
Jellegéből adódóan a drámapedagógia módszerével a kultúra számos eleme (mesék, versek, dalok, hagyományok, népi gyermekjátékok) építhető be az oktatásba.

A „MEGYERIS HAGYOMÁNYOK” is ennek megfelelően épültek ki. Minden tanévet átsző egy drámára, táncra épülő műsorfolyam: karácsonyi ünnepségek, télköszöntő előadások, gálák, farsangi táncbemutatók, anyák napi megemlékezések - mind-mind dramatikus, zenés, táncos előadások. Iskolánkban 20 éve működik SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR is.

A kezdetekkor Paálné Raj Andrea indította útjára a MÁJUSI MÓKÁT, majd tíz éve Makráné Várjon Katalin is csatlakozott hozzá. Minden évben más-más színdarab kerül feldolgozásra, majd májusban az Ifjúsági Ház színpadán be is mutatjuk az egész éves munka gyümölcsét. Ezeken az előadásokon minden korosztály képviselői részt vállalnak: szöveges, énekes, táncos szereplőként, vagy díszletek és jelmezek készítőjeként; elsőstől nyolcadikosig együtt dolgozik a siker érdekében közel 150 tanuló és pedagógusaik.

Repertoárunk eddig hét darabból állt: a „Dzsungel könyve” című mese 1. és 2. része külön előadásként, a „Macskarisztokraták”, az „Anasztázia”, a „Notre Dame-i toronyőr”, a „Tarzan” és a „Pocahontas” című indiános történet.

Idén új mesét dolgozunk fel, a HÓFEHÉRKE c. zenés darab kerül bemutatásra.

A darabválogatás szempontja mindig az, hogy a gyermekek számára ismert, kedvelt, képzeletvilágukhoz közeli történet legyen, és az állatos színdarabok ilyenek, sok-sok zenés betéttel, táncos elemmel lehessen vegyíteni a szöveget. A színdarabot és a zenei betéteket is mi válogatjuk, sokszor átírjuk, aktualizáljuk a gyermekek igényeinek megfelelően. Egész tanéven át tartó, egész tantestületet, és összes korosztályt megmozgató események ezek az előadások és próbáik. A 15-20 szöveges diákszínész- szereplőn kívül minden korosztály zenés táncbetétekkel, közösen vagy szülőkkel együtt elkészített jelmezekkel, díszletekkel veszi ki a részét a „MÓKÁBÓL”. A próbáknak, előadásoknak közösségformáló ereje van iskolánk életében: folyosón, szünetekben beszédtémát ad, kicsik és nagyok között barátságokat épít, közös élményeket nyújt.

Mindenki büszke arra, hogy részese lehet egy-egy produkciónak.  

Az idei MÁJUSI MÓKA ELŐADÁSOK:

MÁJUS 30-án, szerdán lesznek:

  • 1. előadás 13 órakor a CSERITINEK.
  • 2. előadás 16.30-tól a szülőknek MÁJUSI MÓKA címmel.

 

SZERETTEL VÁRUNK MINDENKIT NÉZŐNEK!

 

 

               2018. május 4.                                                                    Makráné Várjon Katalin

        

Határtalanul

 

Copyright © 2013. Megyeri Úti Általános Iskola Rights Reserved.