^Vissza
bilingual
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

A lent található pdf. dokumentumokra kattintva a komposztálásról tudhat meg hasznos információkat:

Készítsünk komposztot
Komposztálási útmutató
Tűzre az égetéssel

Ökoiskolai programok az alsó tagozaton

Szeptember
A takarítás világnapján az osztályokból összegyűjtött kis csapattal az iskola előtti füves részen szemetet szedtünk. Ezen a napon a földszinti osztályok teraszain virágot is ültettek a gyerekek.

Október
Az önkormányzat kérésére iskolai szinten részt vettünk egy jótékonysági kupakgyűjtésben. A felhívás a kerület minden iskolájának szólt: A mi iskolánkban szinte minden osztály gyűjtötte a kupakot, nagyon-nagyon sok kupakot hoztak a gyerekek. A 4.b osztály olyan sokat gyűjtött, hogy az önkormányzat oklevéllel köszönte meg a segítségüket.

November
Az iskolai nyílt napon volt a megnyitója annak az Ökokiállításnak, melyen újrahasznosított anyagokból készült tárgyak kerültek kiállításra, s melyeknek az elkészítésében gyerekek, szülők és pedagógusok egyaránt részt vettek.

Március
A Víz napja alkalmából ismét rendeltünk az alsó tagozat számára víz automatát, idén már a régi épület emeletére is került egy. Néhány osztály részt vett az Észak-Pesti Víztisztító által szervezett nyílt napon.

Április
A Föld napjáról egyrészt minden osztály osztálykeretben emlékezett meg, másrészt pedig a földszinti teraszokon virágokat ültettünk.
Rajz-és fotópályázat került meghirdetésre, melynek két témája a természet szeretete és az egészséges élet. Nagyon sok szép rajzzal és fényképpel neveztek a résztvevők. A beérkezett munkákból kiállítás készült, melyet egy hónapon keresztül tekinthettek meg az érdeklődők.

Május
A felső tagozaton egészséghetet rendeztek ebben a hónapban, az alsó tagozat ehhez egy egészségdélutánnal csatlakozott, melyen gyümölcs illetve zöldségsalátát készítettek az osztályok.
A használtelem-gyűjtés ebben a tanévben is folyamatos volt, a legtöbb elemet gyűjtött tanulók idén is, akárcsak tavaly: Sass Petra 4.b, Kékesi Kristóf 3.b, Lovász Dániel 3.a. osztályos tanulók.
A tanév folyamán sok hagyományőrző program volt: Márton-napi csoportközi foglalkozás, Luca napi program, farsangoló projekthét, kiszeégetés.
Több világnap alkalmából (a már említetteken kívül) is tartottunk foglalkozásokat: a Zenei világnapon, az Állatok világnapján, még 2013 madaráról, a gyurgyalagról is megemlékeztünk.

Alm Katalin

Ökoiskola programok a felső tagozaton

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők, ahol az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.
Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van már ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szóösszetételekben az "öko" szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységét olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit,  megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni a az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak az "öko" szócska ilyen használata ellen mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni.
Az öko szócska további előnye az is hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

Folyamatos ÖKO-programok, szemléletformáló tevékenységek a tanév során:

Elemgyűjtés, papírgyűjtés, elektronikai hulladékgyűjtés: iskolánkban évek óta elem-, papír- és elektronikai hulladékgyűjtésre ösztönözzük diákjainkat.

Az Újpest Önkormányzata által szervetett kupakgyűjtésben a III. helyezést értük el.

Megrendeztük az őszi családi délutánt is.

Madárbarát kert fenntartása, madarak etetése, komposztálás: madárbarát udvarunkon fából készült madáretetőket ápolnak, tartanak rendben a diákok.

Továbbá feladatunk közé tartozik a komposztáló ládák funkciójának megismertetése diákjainkkal.

„ Mindennapi apróságok”: nevelőtestületünk a mindennapi munka során különösen szem előtt tartja a takarékosságot, a hatékony energiafelhasználást. A lámpák, vízcsapok elzárását folyamatosan ellenőrizzük. Az első emeleti zsibongóban elhelyezett aranyhalas akvárium és teknős terrárium gondozásával az ember és a természet harmóniájára hívjuk fel a tanulók figyelmét.

Részvétel pályázatokon, versenyeken, rendezvényeken:

Szeptemberben a Takarítás Világnapja alkalmából az F.K.F.

munkatársa előadást tartott a gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtésről.

Október 4.-én, az Állatok Világnapján rendezett vetélkedőn több ötödikes tanulónk indult. Fábián Annamária (5.b)  és Dafkó Dominik (5.a) első helyezést értek el.

A 6.b osztály diákjai ellátogattak a Mezőgazdasági Múzeumban megrendezett „ Óceán kiállításra”.

Az idei tanévben, első ízben került megrendezésre iskolánkban a „MEGYERI/inspirációk” kiállítás az ÖKOISKOLA program keretében. A kiállítási tárgyakat iskolánk tanulói, tanárai, dolgozói és a gyerekek szülei készítették. A kiállított tárgyak főként, azokból a hétköznapi háztartásban is fellelhető hulladékokból, maradék anyagokból készültek, amelyek gyakran elkerülik a figyelmünket. Ezek a haszontalannak tűnő anyagok kis odafigyeléssel, kreativitással ügyes kezek segítségével újjászülethettek. Kiállításunkkal igyekeztünk hozzájárulni a gyerekek környezettudatos neveléséhez, környezetünk megóvásához és élhetőbbé tételéhez.

Novemberben az Arcadia Reklám Kft.országos pályázatot hirdetett, „Marslakócskák kalandjai a vitaminbolygón” címmel, mely a vitaminokról szóló játékos ismeretek elsajátítását szolgálta. A teljesítésért az 5. évfolyamos tanulók apró ajándékokat kaptak.

Decemberben a KISZI- Seregélyesi Közoktatási Központ által szervezett négyfordulós „ XIII. Téli Madaraink – természetismereti feladatmegoldó internetes versenyre” neveztünk be, két 5. és két 6. évfolyamos tanulóval.  A verseny célja: játékos, logikára épülő gondolkodtató feladatok segítségével megismertetni a gyerekekkel környezetünk legjellemzőbb madarait, téli madárvendégeinket, fontosabb hazai vizes élőhelyüket. Felhívni a figyelmet a gyakorlati madárvédelem fontosságára, s beavatni Őket különböző madárvédelmi feladatokba.

Iskolánk védőnője az egészségtan órák keretén belül előadást tartott az elsősegélynyújtásról.

Az idei tanév ökoprogramja szemléltető eszközökkel és mézkóstolással megszínesített méhészeti előadással folytatódott.

2013. április 15-19. között megrendezésre került az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) által meghirdetett országos, vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-hét programja. A különböző foglalkozásokkal felhívtuk a tanulók figyelmét a vízfogyasztás fontosságára, illetve a cukros üdítők és energiaitalok káros hatásaira.

Az idei tanév ökoprogram sorozatát a minden évben megrendezett egészséghét és családi délután zárta:

  • a felsős gyerekek a hét minden napján biobüfét üzemeltettek,
  • részt vettek az egészséges életmódról szóló vetélkedőn, a teljesítésért tanulóink Verbena gyógycukrot is kaptak.
  • sportrendezvényen,
  • a családi délutánon pedig a szülőkkel együtt az Arcadia Reklám kft. által felajánlott Graham lisztből  pizzát és pogácsát sütöttek.
  • az Arcadia-Reklám Kft. rajzpályázatot hirdetett „ VERBENA GYÓGYNÖVÉNY” címmel, felhívva a tanulók figyelmét arra, hogy a gyógynövények egyre fontosabb szerepet játszanak életünkben, ezért megismerésük igen fontos.

A felsős tanulóink igen nagy lelkesedéssel vettek részt a pályamunkák elkészítésében. Az első helyezést Katona Klaudia 7.a osztályos tanulónk nyerte el.

Farkas Andrea

Diákszéf

 

Határtalanul

 

Copyright © 2013. Megyeri Úti Általános Iskola Rights Reserved.